Home

Frihetens förgänglighet ─ fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner

Erik Mobergs bok Frihetens förgänglighet fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner kan köpas i bokhandeln:
 

 

 

Se även Erik Mobergs bok Lockout, strejk och blockad ─ en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden

 

Frihetens förgänglighet, innehåll:

1. Långsamma förändringar som hotar det fria samhällets institutioner

 • Det fria samhällets institutioner
 • Fem teorier
 • Teoriernas relevans realism och levande ideologi

2. Karl Marx: Kapitalismens sammanbrott och övergång i det klasslösa samhället

 • Inledning
 • Marx ekonomiska teori
 • Kritik av den ekonomiska teorin
 • Marx historieteori
 • Sammanfattande kommentar

3. Joseph Schumpeter: Kapitalismens diskreta övergång i socialism

 • Inledning
 • Övergången från entreprenöriell till byråkratisk kapitalism
 • De intellektuella
 • Övergången från byråkratisk kapitalism till socialism
 • Socialismens möjlighet
 • Socialismens överlägsenhet
 • Disciplinen i det socialistiska samhället
 • Socialismens förenlighet med demokrati
 • Incitaments ringa betydelse
 • Sammanfattande kommentar

4. Friedrich Hayek:. Från frihet till träldom

 • Inledning
 • Begynnelsetillståndet
 • Sluttillståndet
 • Mekanismerna
 • Argumenten för liberalism
 • Hayek om "the Middle Way"
 • Hayek jämförd med Schumpeter
 • Sammanfattande kommentar

5. Ludwig von Mises: Interventioner tvingar fram nya interventioner

 • Inledning
 • Sluttillståndet
 • Mekanismerna
 • Sammanfattande kommentar

6. Mancur Olson: Det fria samhällets tilltagande sklerotisering

 • Inledning
 • Grundantagandet, organisationsbildningen och sklerotiseringen
 • Sammanfattande kommentar

7. Teoriernas relevans en diskussion med svenska exempel

 • Inledning
 • Marx och Schumpeters socialistiska idéer
 • Hayeks liberala idéer
 • Schumpeters teori om övergången från entreprenöriell till byråkratisk kapitalism
 • Hayeks teori
 • Mises teori
 • Olsons teori

8. De långsamt verkande hoten en sammanfattning