Home

Lockout, strejk och blockad – en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarkanden

Erik Mobergs bok Lockout, strejk och blockad – en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden kan köpas i bokhandeln:
 
 
strejk, kollektivavtal, blockad, arbetsrätt, arbetsmarknad, lockout, arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadsforskning, konfliktregler, konfliktvapen
 

 

 

 

 
Reinhold Fahlbeck om Lockout, strejk och blockad i Arbetsmarknad & Arbetsliv: "Moberg ger rika illustrationer från arbetsmarknadskonflikter under hela 1900-talet. Det sker med stor insikt och överblick. Som framgår är analysen i hög grad bred och mångfacetterad. Den framstår även som i hög grad nyanserad och balanserad." ... "Moberg lever upp till programförklaringen att göra en strategisk analys av konfliktvapnens kostnader och effekter för användaren, för motståndaren, för tredje man och för samhället i stort." ... "Det kan sägas att Moberg fyllt en lucka i den svenska arbetsmarknadslitteraturen. Moberg kan rentav sägas ha genomfört något av ett svenskt pionjärarbete."
 
Anders Agell om Lockout, strejk och blockad: "... i sitt behändiga format en analys av vad som enligt min uppfattning utgör de centrala, strukturella elementen vid granskning av juridiska system: reglernas ändamål, utformningen av begrepp och konkreta regler, reglernas verkningar."

Pressreaktioner: ► Nils-Eric Sandberg (kommentar) i Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda, 06-12-21 Peter Wolodarski (kommentar) i Dagens Nyheter, 07-01-04 Per T Ohlsson (omnämnande) i Sydsvenska Dagbladet, 07-01-07 Per T Ohlsson (omnämnande) i Sydsvenska Dagbladet, 07-02-11 Anna Hård af Segerstad (recension) i Captus Tidning, 2007, vecka 07 Almegatidningen (omnämnande), 2007, nr 1 Martin Klepke (kommentar) i LO-Tidningen, 07-03-23 Huvudledare (kommentar) i Sydsvenska Dagbladet, 07-04-19 Per T Ohlsson (omnämnande) i Sydsvenska Dagbladet, 07-08-12

Se även Erik Mobergs bok Frihetens förgänglighet – fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner

 
Erik Moberg: debatter och artiklar om arbetsmarknad och kollektivavtal
Gästkrönika i Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda och Kristianstadsbladet våren 2017
Svenska modellen är omodern, Gästkrönika i Ystads Allehanda, 29 mars
Debatt i Svenska Dagbladet våren 2005:
Avskaffa fackets makt, brännpunktsartikel av Erik Moberg, 11 april
Tramsigt av statsvetaren Moberg, replik av Wanja Lundby-Wedin och Erland Olauson, Landsorganisationen, 15 april
LO berövar människan värdighet, slutreplik av Erik Moberg, 16 april
Debatt i Upsala Nya Tidning sommaren 2005:
Pseudoforskning om arbetsliv, debattartikel av Erik Moberg, 9 juni
Nonsenskritik mot IFAU, replik av Erik Mellander, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 19 juni
Kritiken mot IFAU ligger fast, replik av Erik Moberg, 5 juli
Mera nonsenskritik mot IFAU, replik av Erik Mellander, 18 juli
Konkurrenshinder måste studeras, slutreplik av Erik Moberg, 23 juli
Tidigare artiklar om arbetsmarknad och kollektivavtal av Erik Moberg:
Släpp loss arbetsmarknaden, "Mitt i Expressen", 10 februari 1984
En marknad utan jämvikt, kolumn i Dagens Nyheter, 18 juni 1991
Staten har låtit LO stifta lag, kolumn i Dagens Nyheter, 29 oktober 1991
Kollektivavtal - "lag" i olaga ordning, bidrag i en vänbok till Nils-Eric Sandberg, 2000
Sagan om Sagoland, Marknaden, 1984