Home

 

Anders Agell, professor emeritus i civilrätt, om Lockout, strejk och blockaden strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden

 

Erik Moberg är statsvetare, inte rättsvetare. Inte desto mindre innebär hans bok i sitt behändiga format en analys av vad som enligt min uppfattning utgör de centrala, strukturella elementen vid granskning av juridiska system: reglernas ändamål, utformningen av begrepp och konkreta regler, reglernas verkningar.

Undersökningen innebär ett i god mening rättsvetenskapligt grepp. Detta bör ha intresse både för jurister och för politiska beslutsfattare. Undertiteln på boken – en strategisk analys – gör knappast full rättvisa åt uppläggningen.

Den strategiska analysen finns dock med som ett centralt tema, nämligen i form av en historisk granskning av de svenska reglernas uppkomst samt en översiktlig genomgång av uppmärksammade konflikter på arbetsmarknaden under senare decennier.

Det finns som bekant delade meningar om utformningen av de specifikt svenska konfliktreglerna. Moberg får nog räkna med en del mothugg om hans grundläggande analys får den uppmärksamhet som den förtjänar.

 

Anders Agell

Uppsala den 23 januari 2007