Home
Innehållsförteckning
1. Inledning
2. 1975 års planeringsfilosofi
3. Kritik av planeringsfilosofin
4. Planeringsfilosofins bakgrund
5. Målen att styra mot
6. Styrning och planering
7. Styrningen i praktiken
8. Energipolitikens ekonomi
9. Sammanfattande slutsatser
Appendix 1: Det naturvetenskapliga betraktelsesättet i energipolitiken
Appendix 2: Energipolitiskt intressanta händelser fr o m 1945
Litteraturförteckning
 
 

© Erik Moberg och Svensk Energiförsörjning AB

"Svensk energipolitik - en studie i offentligt beslutsfattande" kom ut 1988. I sin recension i Svensk Tidskrift, 1988, 4-5, skrev Agneta Rehnvall bl a:
  • Erik Mobergs bok är inte helt lättläst, men provokativ och bitvis t o m rolig. Den borde vara obligatorisk för alla som vill delta i energidebatten.
Boken, som jag ursprungligen skrev på uppdrag av Svenska Petroleum Institutet, Svensk Energiförsörjning AB, och dåvarande Industriförbundet, är sedan länge slutsåld. Den nätversion som jag nu publicerar är en redigerad kopia av ursprungsversionen. / Erik Moberg, april 2001