Home

 

I Management Magazine, nummer 4, 2004, skrev Nils-Eric Sandberg bland annat så här:

"Mancur Olson är en av seklets mest intressanta ekonomer. Han ger sig på det som andra inte vågat eller velat titta på närmare: organisationerna."

"Mancur Olsons teorier diskuteras ingående i en  ny bok av statsvetaren Erik Moberg: Frihetens förgänglighet - fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner (Ratio). Moberg går igenom resonemangen hos Karl Marx, Joseph Schumpeter, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises och Mancur Olson. Det är en spännande läsning, och en mycket informativ lektion i statskunskap, nationalekonomi och idéhistoria."