Home

 

Här presenteras ett antal kritiska granskningar av några kända svenska statsvetares verk. Och det handlar enbart, det är viktigt att markera, om enstaka verk. Några helhetsbedömningar av de berörda författarna är det inte fråga om, även om enstaka arbeten, av och till, kan vara nog så avslöjande.

Leif Lewin: Boken "Statsvetenskapens grunder", förlaget Studentlitteratur, 2015

 

kritisk granskning

·         HTM-fil

·         PDF-fil

 

Leif Lewin: Boken "Self-Interest and Public Interest in Western Politics"

kritisk granskning

Bo Rothstein: Uppsatsen "The Universal Welfare State as a Social Dilemma" i tidskriften Rationality and Society, volym 13 (2001), häfte 2, sidorna 213-233

en första kritisk granskning

och en andra kritisk granskning

·         HTM-fil

Olof Petersson: Boken "Samhällskonsten", SNS författningsprojekt, SNS förlag, 1999

kritisk granskning

 

Jan-Erik Lane och Hans Stenlund: Boken "Politisk teori", förlaget Studentlitteratur, 1989

kritisk granskning

 

 

Björn Badersten och Jakob Gustavsson: Boken ”Vad är Statsvetenskap? Om undran inför politiken”, förlaget Studentlitteratur, 2015

kritisk granskning