Home
Se även den nya läroboken Statsvetenskap
Innehållsförteckning
1. Den ekonomiska statsvetenskapen
2. De offentliga beslutens roll
3. Den hägrande allmänviljan
4. Respekten för individen
5. Handel med röster
6. Väljare och politiker
7. Politiker och byråkrater
8. Kollektivt agerande
9. Outforskade mekanismer
Appendix
Litteraturförteckning
"Offentliga beslut - en introduktion till den ekonomiska teoribildningen inom statsvetenskapen" kom ut 1994. Boken recenserades i bl a Statsvetenskaplig Tidskrift och Ekonomisk Debatt. Den första upplagan är slutsåld från förlaget och ersätts här av en nätversion. Några egentliga uppdateringar av sakinnehållet har inte gjorts utan enbart en del små ändringar och korrigeringar, i huvudsak redaktionella. Det är alltså i allt väsentligt fråga om ett "nytryck" snarare än om en ny omarbetad upplaga. / Erik Moberg, december 2000