Home
 

I Ekonomisk Debatt, 1994, nr 8, skrev Richard Swedberg bl a så här:
 
 

Bristen på en bra lärobok i public choice på svenska har nu avhjälpts genom Erik Mobergs alldeles utmärkta Offentliga beslut. Det verk som Mobergs bok eventuellt skulle kunna tänkas konkurrera med är naturligtvis Dennis Muellers välkända Public Choice II. Offentliga beslut riktar sig dock till en annan publik än Muellers verk eftersom Mobergs bok kräver betydligt mindre förkunskaper hos läsaren. Medan Public Choice II med fördel kan läsas av doktorander, hör Offentliga beslut snarare hemma på grundnivån. Även den allmänbildade läsaren som är nyfiken på public choice kommer med all sannolikhet att finna Mobergs bok såväl lärorik som intressant. ...
   I kapitlen 3 och 4 kontrasterar författaren på ett fint sätt två olika ansatser inom public choice-litteraturen: den som utgår från allmänviljan och den som utgår från respekten för individen. Författare som Borda-Condorcet-Arrow tillhör den första skolan och Wicksell-Buchanan-Tullock den senare. Condorcetparadoxen, Arrows teorem och Wicksells idéer om enhällighetsprincipen presenteras på ett lättfattligt sätt. ...
   I de övriga kapitlen (kapitel 5-8) diskuteras handel med röster, kollektivt agerande och relationen mellan väljare och politiker samt mellan politiker och byråkrater. ... Mancur Olsons teori om kollektivt handlande presenteras på ett detaljerat sätt liksom olika teorier av Downs, Niskanen och andra om väljare, partier och byråkrater. ...
   Mobergs bok är välskriven och passar alldeles utmärkt som lärobok i public choice-teori. ...