Home

Boken kan köpas i bokhandeln   Boken är tänkt att kunna fungera som grundläggande lärobok vid universitetsstudier i statsvetenskap, men riktar sig också till en bredare publik. Den har följande tolv kapitel:
     
 

1. Staten som institution och studieobjekt

2. Stater under 5000 år

3. Grundläggande teori

4. Våldsteknikens utveckling och betydelse

5. Politik och ekonomi

6. Diktaturer

7. Direktdemokratier

8. Oligarkier

9. Den representativa demokratins tillkomst och spridning

10. Den representativa demokratins egenskaper

11. Statslöshet

12. Idéers betydelse

 
  • Bodil Thordarsons recension av boken i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt

  • Andreas Berghs kommentar till den nätversion som föregick den tryckta boken

  • Axel Hadenius recension av boken i Statsvetenskaplig tidskrift finns här och min replik på recensionen i tidskriftens följande nummer här.

En uppdaterad engelsk version finns nu också hos Amazon med flera. Mer information här.