Home

Erik Moberg:
Råoljeprishöjningarnas inverkan på Indiens ekonomi
© Erik Moberg
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

1 INLEDNING

2 INDIENS EKONOMI
2.1 Allmänt
2.2 Jordbruket
2.3 Industrin
2.4 Utrikeshandel, investeringar och sparande, samt skuldsättning

3 INDIENS ENERGISYSTEM
3.1 Situationen 1973
3.2 Historisk utveckling och framtidsmöjligheter
    3.2.1 Kommersiella och icke kommersiella energiformer
    3.2.2 Kol
    3.2.3 Olja
    3.2.4 Naturgas
    3.2.5 Elkraft, speciellt vattenkraft

4 RÅOLJEPRISHÖJNINGARNAS INVERKAN PÅ INDIENS EKONOMI - EN INLEDANDE DISKUSSION
4.1 Jämförelse med OECD-länderna
4.2 Strukturering av den fortsatta analysen

5 INDIENS BETALNINGSBALANS UNDER 1970-TALET
5.1 Allmänt
5.2 Bytesbalansen
    5.2.1 Handelsbalansen
    5.2.2 Tjänste- och transfereringsbalanserna
    5.2.3 Sammanfattning angående bytesbalansen
5.3 Kapitalbalansen
5.4 Valutareserven

6 RÅOLJEPRISHÖJNINGARNAS INVERKAN PÅ INDIENS EKONOMI
6.1 Förändrade absorptionsmöjligheter på kort sikt
6.2 Förändrade långsiktiga tillväxtbetingelser
    6.2.1 Inledning
    6.2.2 Kostnader för utlandslån
    6.2.3 Möjligheter att dra till sig utländskt kapital
6.3 Sammanfattning

KÄLLFÖRTECKNING