Home

Erik Moberg:
Råoljeprishöjningarnas inverkan på Indiens ekonomi
© Erik Moberg
 

KÄLLFÖRTECKNING

Offentlig statistik och offentligt tryck, med mera
Böcker
Tidskrifts- och tidningsartiklar
 
 

KÄLLFÖRTECKNING

Nedan ges en förteckning över de källskrifter som utnyttjats. I den löpande texten har jag, på ställen där jag bedömt det vara av intresse, direkt markerat vilken källa som använts för en viss uppgift. Detta hindrar dock inte att källorna kan ha använts också i andra sammanhang där sådana direkta hänvisningar saknas.

En stor del av de utnyttjade tidskriftsartiklarna härrör från den indiska ekonomiska tidskriften Commerce. Från denna tidskrift har jag i en del fall, utan att det särskilt påpekats, också hämtat statistiska uppgifter för att kunna sträcka ut tidsserier (till exempel avseende jordbruksproduktionen) längre mot nuet.
 

Offentlig statistik och offentligt tryck, med mera

l. Statistical Abstract, India 1975, Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Ministry of Planning, Government of India.

2. Statistical Outline of India, 1978, Tata Services Ltd., Department of Economics and Statistics.

3. Statistical Outline of India, 1980, Tata Services Ltd., Department of Economics and Statistics.

4. Report on Currency and Finance, Volume I, Economic Review, 1977-78, Reserve Bank of India.

5. Report on Currency and Finance, Volume II, Statistical Statements, 1977-78, Reserve Bank of India.

6. Government of India, Economic Survey, 1978-79, Dehli 1979.

7. Government of India, Economic Survey, 1979-80, Delhi 1980.

8. Monthly Statistics of the Foreign Trade of India, Volume I - Exports and Re-exports, March 1977, Government of India, Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta 1977.

9. Fertiliser Statistics, 1976-77, The Fertiliser Association of India, New Delhi 1977.

10. Basic Indicators, regelbundet återkommande statistisk avdelning i tidskriften Commerce.

11. Statistical. Yearbook 1978, United Nations, New York 1979.

12. World Energy Supplies, 1950-74, United Nations, New York 1976.

13. World Energy Supplies, 1973-78, United Nations, New York 1979.

14. Main Economic Indicators, OECD.

15. Energy Statistics 1973/75, OECD, Paris 1976.

16. Oil & Energy Trends, Monthly Analysis & Statistics, Energy Economics Research Ltd., Reading Berks, England.
 

Böcker

17. D.K. Ragnekar, Poverty and Capital Development in India, Oxford University Press, London 1958.

18. P.D. Henderson, India: The Energy Sector, Oxford University Press, 1975 (A World Bank Publication).

19. Ashok Mitra, Terms of Trade and Class Relations, Frank Cass and Company Ltd., London 1977.

20. A.N. Agrawal, Indian Economy, 4th revised edition. Vikas Publishing House, New Delhi 1978.

21. Inward Remittances, Kerala - A Survey, Bombay Chamber of Commerce and Industry, Bombay 1978.

22. Inward Remittances, Gujarat - A Survey, Bombay Chamber of Commerce and Industry, Bombay 1979.

23. Jan Herin, Den internationella konjunkturutvecklingen och strukturomvandlingen, tryckt i Vägar till ökad välfärd, Betänkande av särskilda näringspolitiska delegationen, Ds Ju 1979:1.

24. International Petroleum Encyclopedia 1980, The Penn Well Publishing Company, Tulsa 1980.
 

Tidskrifts- och tidningsartiklar

25. B.Y. Dighe, Bombay High is India's first oil producer in the offshore regions, Offshore, June 20, 1976, s 256.

26. John W. Meller, The Agriculture of India, Scientific American, September 1976, s 154.

27. India pushing exploration, development, The Oil and Gas Journal, October 10, 1977, s 44.

28. T.R. Satish Chandra, Outlook for Energy in the Coming Decade, Commerce, Annual Number 1977, Energy in the Indian Economy, s 9.

29. R.G. Mahendru, Return of King Coal, Commerce, Annual Number 1977, Energy in the Indian Economy, s 57.

30. K.S. Subrahmanyam, Hydro-electric development in India, Commerce, Annual Number 1977, Energy in the Indian Economy, s 65.

31. S.B. Budhiraja, Challenges in oil industry, Commerce, Annual number 1977, Energy in the Indian Economy, s 81.

32. Kudremukh Iron Ore, Mining Magazine, January 1978, s 26.

33. Indian Bank to extend operations in the Gulf, The Economic Times, January 16, 1978.

34. P.N. Agarwala, Project exports to Arab countries, Commerce, April 22, 1978, s 636.

35. B.A. Prakash, Impact of Foreign Remittances, A Case Study of Chavakkad Village in Kerala, Economic and Political Weekly, July 8, 1978, s 1107.

36. E.T. Mathew - P.R. Gopinathan Nair, Socio-Economic Characteristics of Emigrants and Emigrants' Households: A Case Study of Two Villages in Kerala, Economic and Political Weekly, July 15, 1978, s 1141.

37. Subash Chandra Sarker, Indian joint ventures abroad, Commerce, August 19, 1978, s 324.

38. Sashi Kurnar - B. Menon, Wealth from the Gulf, dynamics of change, The Hindu Weekly Magazine, October 1, 1978.

39. The Oil Flood, India Today, October 1-15, 1978, s 79.

40. India in West Asia, The Economic Times, October 13, 1978.

41. Gulf money may be going into Kerala villages, The Times of India, October 16, 1978.

42. P.K. Balachandran, Problem of Indians Overseas, I - A New Perspective, The Times of India, October 23, 1978.

43. P.K. Balachandran, Problem of Indians Overseas, II - Jobs Drying Up, The Times of India, October 24,1978.

44. Raj Vir Singh, Animal husbandry for augmenting income, Commerce, Annual number 1979, Agriculture in 80's, s 95.

45. Attracting petrodollars, Commerce, November 8, 1980, s 871.

46. More oil from Bombay High, Commerce, November 15, 1980, s 931.

47. V.G. Pendharkar, Wooing the OPEC, Commerce, November 22, 1980, s 1012.

48. India, Year of crisis and change, Petroleum Economist, November 1980, s 492.

49. India, Kudremukh Conundrum, Mining Journal, September 5, 1980, s 181.

50. Saudi Arabia's dilemma: Too much, too fast, Business Week, December 8, 1980, s 53.

51. Isamil Serageldin - James Socknat, Migration and manpower needs in the Middle East and North Africa 1975-85, Finance and Development, December 1980, s 32.

52. Attracting Arab Dollars, Commerce, January 3, 1981, s 3.

53. Indian economy poised for growth, Commerce, February 14, 1981, s 312.