Home
 
 

Uppsatsen Kollektivavtal - "lag" i olaga ordning ingår som ett kapitel i Förnuft och värden - En vänbok till Nils-Eric Sandberg, utgiven på Gidlunds förlag. PDF-filen har välvilligt ställts till förfogande av förlaget.
 
 

 

Den 11 juli 2004 publicerade Dagens Nyheter på sin ledarsida den signerade kolumnen "Sveriges privata lagar". Författaren, Peter Wolodarski, hämtade i betydande utsträckning sin argumentation från uppsatsen "Kollektivavtal - 'lag' i olaga ordning". Här är länken till Wolodarskis kolumn.