Home

Naturgas i Sverige - Ett bidrag till diskussionen om statens roll i samhället

© Erik Moberg och Svenskt Näringsliv

"Naturgas i Sverige", som publicerades 1991, skrev jag  på uppdrag av dåvarande Sveriges Industriförbund, och vi delade på upphovsrätten. 2001 övergick Industriförbundets del av upphovsrätten till det svenska näringslivets då nybildade huvudorganisation Svenskt Näringsliv. Jag tackar Svenskt Näringsliv för tillståndet att publicera boken här. / Erik Moberg