Home
 
Uppsatsen "Särintressenas genomslag i olika konstitutionella miljöer - betydelsen av valsystem och andra författningselement" ingår i boken "Demokratins konstitutionella val". Boken, som redigerats av Niclas Berggren, Nils Karlson och Joakim Nergelius, gavs ut av City University Press 2001. Jag tackar för tillståndet att publicera uppsatsen här. / Erik Moberg

Särintressenas genomslag i olika konstitutionella miljöer - betydelsen av valsystem och andra författningselement

© Erik Moberg och stiftelsen City-universitetet