Home
 
  Uppsatsen "Den offentliga sektorns utgifter" ingår i boken "Skatter och värdighet", som redigerats av Nils Karlson, Dan Johansson och Richard Johnsson. Boken gavs ut av Ratio 2004. Jag tackar för tillståndet att publicera uppsatsen här. / Erik Moberg

Den offentliga sektorns utgifter

© Erik Moberg och Ratio