Home
 
Uppsatsen "Vetenskap och politik i växthusfrågan" ingår i boken "Klimatpolitik efter Kyotomötet". Boken, som redigerats av Tor Ragnar Gerholm, gavs ut av SNS förlag 1998. Jag tackar för tillståndet att publicera uppsatsen här. / Erik Moberg

Vetenskap och politik i växthusfrågan

© Erik Moberg och SNS Förlag