Home

Frihetens förgänglighet ─ fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner

Erik Mobergs bok Frihetens förgänglighet ─ fem teorier om hot mot det fria samhällets institutioner kan köpas i bokhandeln:

 

·         ”Frihetens förgänglighet är välskriven, lättläst och tankeväckande”. Carl-Johan Westholm i Svensk Tidskrift nummer 3, 2004

·         ”Det finns alltså för en svensk läsare mycket tänkvärt i Mobergs skrift”. Björn Molin (pdf-fil, 353 KB) i "nu ─ Det liberala nyhetsmagasinet", 14 oktober 2004

·         ”Det är en spännande läsning, och en mycket informativ lektion i statskunskap, nationalekonomi och idéhistoria”. Nils-Eric Sandberg i Management Magazine nummer 4, 2004

·         ”En introduktion till hela det här sättet att tänka. Rekommenderas varmt. Jag har roat mig kungligt!” Sven Jönsson inför Filosoficirkeln i Lund, 25 mars 2008

Se även Erik Mobergs bok Lockout, strejk och blockad ─ en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden

 

Frihetens förgänglighet, innehåll:

1. Långsamma förändringar som hotar det fria samhällets institutioner

 • Det fria samhällets institutioner
 • Fem teorier
 • Teoriernas relevans ─ realism och levande ideologi

2. Karl Marx: Kapitalismens sammanbrott och övergång i det klasslösa samhället

 • Inledning
 • Marx ekonomiska teori
 • Kritik av den ekonomiska teorin
 • Marx historieteori
 • Sammanfattande kommentar

3. Joseph Schumpeter: Kapitalismens diskreta övergång i socialism

 • Inledning
 • Övergången från entreprenöriell till byråkratisk kapitalism
 • De intellektuella
 • Övergången från byråkratisk kapitalism till socialism
 • Socialismens möjlighet
 • Socialismens överlägsenhet
 • Disciplinen i det socialistiska samhället
 • Socialismens förenlighet med demokrati
 • Incitaments ringa betydelse
 • Sammanfattande kommentar

4. Friedrich Hayek:. Från frihet till träldom

 • Inledning
 • Begynnelsetillståndet
 • Sluttillståndet
 • Mekanismerna
 • Argumenten för liberalism
 • Hayek om "the Middle Way"
 • Hayek jämförd med Schumpeter
 • Sammanfattande kommentar

5. Ludwig von Mises: Interventioner tvingar fram nya interventioner

 • Inledning
 • Sluttillståndet
 • Mekanismerna
 • Sammanfattande kommentar

6. Mancur Olson: Det fria samhällets tilltagande sklerotisering

 • Inledning
 • Grundantagandet, organisationsbildningen och sklerotiseringen
 • Sammanfattande kommentar

7. Teoriernas relevans en diskussion med svenska exempel

 • Inledning
 • Marx och Schumpeters socialistiska idéer
 • Hayeks liberala idéer
 • Schumpeters teori om övergången från entreprenöriell till byråkratisk kapitalism
 • Hayeks teori
 • Mises teori
 • Olsons teori

8. De långsamt verkande hoten en sammanfattning